Vi är glada att vi med rådande omständigheter ang. COVID-19, ändå kan genomföra årets hockeyskola.

Självklart så har vi gjort en del förändringar och justeringar.
Tillsammans ser vi nu till att fixa detta med gott resultat. Så kom ihåg att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håll avstånd!